*1992, žije a pracuje v Brně / lives and works in Brno, Czech Republic

 

VZDĚLÁNÍ

2014-2016 Studio Painting 3 (prof. MgA. Petr Kvíčala), Faculty of Fine Arts, Brno University of Technology, Master’s degree

2014-2017 Art Education and Visual Art, Faculty of Education, Brno Masaryk University, Master’s degree

2011-2014 Art Education and Visual Art, Faculty of Education, Brno Masaryk University, Bachelor’s degree

2007-2011 Arts and Crafts Woodworking, Luhačovice Collage

 

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

2018 Reality Testing, galerie Pragovka, Praha (společně s Andreou Uváčikovou)

2018 Princip stupňovatelnosti, galerie Industra Art, Brno

2017 Don't Push the Button, Strom Art Gallery, Brno

2017 Polarity, Ulité Kafe, Uherský Brod

2016 Malby, vinárna Na Stopce, Brno

2016 Zamrznutí, Galerie RUV, Pedagogická fakulta MU, Brno

2015 Entasis, hotel Radun, Luhačovice

 

SKUPINOVÉ VÝSTAVY

2018 Nultá generace, Jihlava

2018 Open Studios, Brno

2017 Open Studios, Brno

2016 Trasy, festival Prototyp, Brno (společně s Martinou Krasnayovou)

2016 Galerijní provoz, Galerie SOLO Offspace, Brno

2016 Diplomanti FaVU, Dům pánů z Kunštátu, Brno

2016 GP: WORKSHOP, Galerie TIC, Brno

2015 AM3 Boys, Kavárna Trojka, Brno

2015 AM3 - Malý formát, Galerie Milana Zezuly, Měststké divadlo Brno

2015 Curriculum vitae, Galerie ARS, Brno

2014 Nasypáno, Galerie Sýpka, Osová Bitýška

2013 Z hlavy nevím, Galerie Půda, Olomouc

 

ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH

Galerie Kvalitář, Praha

Sbírka Masarykovy univerzity, Brno

 

  

ja

© 2017 Andrej Ševčík. All Rights Reserved.