Calibration

kalibrace

Calibration, 2015, installation wiev1c

C, 2015, oil on canvas, 90 cm

2m

M, 2015, oil on canvas, 90 cm

3y

Y, 2015, oil on canvas, 90 cm

k

K, 2015, oil on canvas, 90 cm

forest

Forest, 2015, oil on canvas, 45 x 30 cm

fresh

Fresh, 2015, oil on canvas, 45 x 30 cm

modry

Untitled, 2015, oil on canvas, 45 x 30 cm

ruzovy

Untitled, 2015, oil on canvas, 45 x 30 cm

sedy

Untitled, 2015, oil on canvas, 45 x 30 cmzluty

Untitled, 2015, oil on canvas, 45 x 30 cm 

 

V tomto projektu se zabývám radiálním gradientem. Barevnost kruhů vychází ze čtyř základních tiskařských barev, tedy modelu CMYK. Přitahuje mě estetika zkušebních kalibračních tisků, či barevných vzorníků, které sbírám a ve svých obrazech z nich čerpám. Baví mě fakt, že tyto zkušební tisky a vzorníky mají velmi blízkou vizuální podobu s minimalistickým uměním, přičemž jejich původní funkce má ryze informační charakter pro tiskaře, případně malíře pokojů. Samotnému malování předchází dlouhý proces míchání barev. Jednotlivé tóny míchám vedle sebe a neustále zesvětluji nebo ztmavuji některé z nich, dokud nenaleznu pro oko nejplynulejší valér. Tento proces hledání vyváženosti barevných tónů je v podstatě jakousi mou kalibrací.

In this project I deal with radial gradient. Colors of this circles are based on four basic printing colors, it is CMYK model. It has long time attracted me the aesthetics of calibration prints or color swatches, which I collect and which are source of inspiration for me. I enjoy the fact, that this calibration prints or swatches have very close visual image with minimalistic art, which I like it. The act of painting predates a long process of paint blending. I blend single paints until I do not find the smoothest gradient. This search process of the balance of color tone is something like my way of calibration.

© Andrej Ševčík. All Rights Reserved.